Det Norske Magasinet - Månedsmagasinet Costa del Sol

Vår viktigste oppgave er å informere leserne, både nordmenn på Costa del Sol og i Norge med interesse for Spania, om hva som skjer her i landet. Mange forstår ikke spansk godt nok til å kunne følge med i spanske medier. Det hullet dekker vi.

Innholdet i magasinene er derfor en kombinasjon av nyheter, intervjuer med både nordmenn og spanjoler, artikler om spansk og europeisk politikk, miljø, sport, juss, gastronomi, helse, reiser og utflukter.

Det Norske Magasinet - Costa del Sols månedsmagasin for nordmenn

Det Norske Magasinet inneholder alltid spendende artikler om mennesker, steder, forretningsprofiler, nyheter fra EU, finansverdenen og den spanske politiske arenaen. Vi dekker også nasjonale og lokale nyheter, og har månedlige oversikter over kulturelle arrangementer. Det Norske Magasinet følger kontinuerlig med på hva som skjer på bolig- og investeringsmarkedet, og vi har knyttet til oss eksperter som kommenterer utviklingen, og som også gir leserne råd.

Mer for pengene!...den mest økonomiske veien til det skandinaviske markedet

Utgivelsesdato:
Den 15. hverdag i måneden.

Deadline:
Den 1. i måneden før utgivelsesdato.

8000 eksemplarer
- hver måned!

Priser og tall

Våre lesere

65% leser både online- og den trykte utgaven. 28% snakker spansk. 85% bor i egen bolig. 50% reiser mer enn tre ganger årlig. 67% er mellom 50 - 75 år. 90% spiser ute minst én gang i uken.

Annonsepriser - Magasiner

Vi designer eller redesigner gjerne din annonse slik at den treffer nøyaktig din målgruppe.

Online Marketing

Bestil et banner på magasinernes hjemmesider med link til din egen webside eller til en side med ditt spesielle annonsebudskap. Det samme kan du gjøre i de magasinenes ukenlig nyhetsmail. Du kan også kombinere din annonse i de trykte magasinene med en interaktiv annonse i digitalversjonene, på hjemmesidene og/eller i våre nyetsmail.

Last ned prisliste på dansk, svensk og norsk

Last ned prisliste på engelsk og spansk